Forgórózsa Népművészeti Központ
bartok.jpg
Adatkezelés PDF Nyomtatás E-mail
Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
Bemutatkozás
Írta: Lajosadmin   
2013. szeptember 06. péntek, 20:35

Adatvédelmi-, adatkezelési nyilatkozat 2013/2014


1.  Az adatkezelő neve: Forgórózsa Népművészeti Központ Nonprofit Kft.

2.  Az adatkezelő címe: 2800 Tatabánya, Gellért tér 7.

3.  Elérhetőség:
Elektronikus cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: 06-70/615-7579

4.  Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Forgórózsa Népművészeti Központba beiratkozott magánszemélyek, gyermekek esetében szülei (törvényes képviselői) esetében történik.

5.  Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) a.) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6.  A kezelt adatok köre:
A magánszemély, gyermek esetében a szülő (törvényes képviselő) által megadott adatok név, e-mail cím, lakcím, telefonszám a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti különleges adatok kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulása alapján kezelhetőek.

7.  Az adatkezelés célja:
A Forgórózsa Népművészeti Központba beiratkozott magánszemélyeket érintő  foglalkozásokkal kapcsolatos tájékoztatás, a Központ és a vele együttműködő szervezetek programjainak, híreinek eljuttatása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

8. Az adatkezelés időtartama:
A Központtal való jogviszony ideje,továbbá a jogviszony fennállását követő-, vagy az időközbeni adattörlési kérelemtől számított 30 nap.

9. A személyes adatok törlése:
Az adattörlési igényt elektronikus vagy nyomtatott formában kell az adatkezelő fent megadott elérhetőségére eljuttatni, a töröltetni kívánt adatokat 30 napon belül töröljük.

10. Adatbiztonsági intézkedések:
Az adatkezelő (Forgórózsa Népművészeti Központ) köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és betartani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

11.  A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  A szülők kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

12.  Jogérvényesítési lehetőségek:
A magánszemély vagy képviselője jogérvényesítési lehetőségei szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adat felvételt  -  megszüntetni és az adatokat zárolni, kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Lehetősége továbbá a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtti jogérvényesítés.
Fentieken túlmenően jogszabálysértés esetén a mindenkori adatvédelmi biztoshoz is fordulhat (1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).

13.  Hatályos jogszabályok:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény/
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során 1998. évi VI. törvény/
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól.

14. Rendezvényeinken, közös programjainkon készült kép-, hang- és film anyagok:
Ezen anyagokat az adatkezelő a Kft. életét, működését bemutató internetes, vagy nyomtatott megjelenéshez felhasználhatja.

Módosítás dátuma: 2014. február 09. vasárnap, 21:06
  Joomla templates